การศึกษา

6 คำถามสร้างทักษะชีวิต

6 คำถามสร้างทักษะชีวิต

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกวงการที่เกี่ยวข้องกับการศึ กษาต่างยอมรับกันมานานแล้วว่าจำเป็นจะต้องมีมิติการพัฒนาทักษะความสามารถในการดำาเนินชีวิตซึ่งไม่มีการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะความพยายามที่จะพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลกภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันตามยุคสมัยแต่ก็ล้วนมีสาระสำคัญใกล้เคียงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน