พยากรณ์และโหราศาสตร์

เหตุเกิดที่ ตักศิลา(ว่าด้วยวิชายามนาฬิกา)

เหตุเกิดที่ ตักศิลา(ว่าด้วยวิชายามนาฬิกา)

ในการเรียนและการศึกษาโหราศาสตร์นั้นผู้ที่เข้ามาศึกษาย่อมมีความตั้งหวังในวิชา บ้างเพื่อเอาไว้ช่วยเหลือและตรวจดูดวงชะตาของคนใครอบครัว บ้างเพื่อสร้างโอกาสในสังคมการงาน บ้างก็ใช้เป็นสื่อในการรู้จักบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ที่ตนมุ่งหวัง บ้างก็เพื่อประดับความรู้ บ้างก็เพื่อเป็นอาชีพ" ตัวอย่างบางตอนของความเรียงเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ ว่าด้วยวิชายามนาฬิกา โดยอ.พายัพ วชิโร เขียนได้น่าอ่านและเผลิดเพลินไปกับความรู้
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน