การศึกษา

จิ๊บ จิ๊บ : บทเรียนจากเรื่องเล่า

จิ๊บ จิ๊บ : บทเรียนจากเรื่องเล่า

ผู้แต่ง: Mongkol
จิ๊บ จิ๊บ : บทเรียนจากเรื่องเล่า เป็นเอกสารบันทึกเรื่องเล่า ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดชุมพร โดยมีนัยที่สื่อความหมายว่าเรื่องราวที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเรื่องเล่าแต่เพียงบางส่วนจากหลากหลายภารกิจของหน่วยงาน เป็นเรื่องเล่าแต่เพียงจิ๊บ จิ๊บ ประการหนึ่ง เป็นเรื่องเล่า เรื่องราว จากบ้านหลังน้อย เป็นเหมือนดั่งนกน้อยที่โผล่หน้าออกจากรังแล้วส่งเสียงร้องจิ๊บ จิ๊บ โดยมีนกผู้ใหญ่คอยติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่เบื้องหลังดังปรากฏในภาพปก อีกประการหนึ่ง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนเล่าเรื่องราวได้อย่างอิสระ โดยมีกรอบประเด็นแต่เพียงหลวมๆ จึงทำให้มีเนื้อหาที่หลากหลายและกระจัดกระจาย จึงนำไปสู่การออกแบบเค้าโครงเอกสารให้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากแต่ละห้องของบ้านเล็ก นับแต่เรื่องเล่าจากการเปิดบ้าน หน้าบ้าน ห้องรับเรื่อง ห้องรับแขก ห้องรับรอง พื้นที่เรียนรู้ ข่าวใหม่จากบ้านเก่า เหตุเกิดที่ สนง. โบยบิน ผลิดอกในบ้าน เบ่งบานในชุมชน ทอฟฟี่และอมยิ้ม โดยคำว่า “ห้อง” หมายถึง “กระบวนการ” ให้บริการที่หน่วยงานในฐานะเจ้าของบ้านดำเนินกิจกรรมต่อแขกแต่ละราย เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนับแต่การเปิดประตูบ้านต้อนรับจนถึงการส่งแขกกลับบ้าน จิ๊บ จิ๊บ : บทเรียนจากเรื่องเล่า มีลักษณะเป็นเอกสารบันทึกเรื่องราวจากเรื่องเล่าที่หลากหลาย เป็นเอกสารที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการเลียนแบบ เพราะเหตุนั้นในทุกเรื่องเล่าจึงได้รับการทบทวนเพื่อเรียนรู้ผ่านหัวข้อ “เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า” ถือเป็นเอกสารเล่มแรกของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาก่อนที่จะดำเนินการขยายและถอดบทเรียนในแต่ละ “ห้อง” แต่ละ “กระบวนการ” ในเอกสารเล่มต่อไป จิ๊บ จิ๊บ : บทเรียนจากเรื่องเล่า หวังจะเป็นเหมือนดั่งหินก้อนแรกที่ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมและจุดประกายให้ใครๆ อยากโยนก้อนที่สอง สาม สี่ ห้า ให้เกิดแรงกระเพื่อมเชื่อมโยงถึงกันไม่รู้จักจบสิ้น ในอันที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมที่จะเรียนรู้และจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะ “R2R : Routine to Research” พร้อมที่จะ “สยบงานจำเจด้วยการวิจัย สู่โลกใหม่ของงานประจำ” ทั้งพร้อมที่จะร่วมร้อง “จิ๊บ จิ๊บ” อย่างสุขใจในงานกันต่อไป ขอทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้และเรียนร้อง จิ๊บ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน