สุขภาพและความงาม

เลือกทางนี้(ดีกว่า) ๑๒ วิธีเยียวยากายใจ

เลือกทางนี้(ดีกว่า) ๑๒ วิธีเยียวยากายใจ

หนังสือ เลือกทางนี้ (ดีกว่า): ๑๒ วิธี เยียวยากายใจ นี้ รวบรวมบทความจากคอลัมน์ “ในทางเลือก” ที่เคยตีพิมพ์ใน อาทิตย์อัสดง: จดหมายข่าวการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภายใต้โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา ด้วยเจตนาที่จะนำเสนอทางเลือกง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถใช้ในการดูแลและเยียวยากายใจทั้งกับผู้ป่วยและผู้ดูแล ทั้งวิธีบรรเทาความเจ็บปวด สู่ความสงบสันติในใจ วิธีผ่อนคลายความเครียดในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงวิธีฟื้นคืนพลังชีวิตและสร้างกำลังใจ ซึ่งทุกวิธีล้วนมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนและกัลยาณมิตร ผ่านการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ และให้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งสิ้น
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน