กวีนิพนธ์

ยังฝันถึงเธอ

ยังฝันถึงเธอ

อักษรา-อารมณ์ผสมผสาน เป็นกลอนกานท์หวานขมผสมฝัน ของหัวใจสองคนบนสัมพีนธ์ ที่มีมอบตอบกันในวันวาน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน