เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีติดตั้ง Node.js และ npm เบื้องต้น

วิธีติดตั้ง Node.js และ npm เบื้องต้น

คู่มือเล่มนี้จะอธิบายถึงวิธีติดตั้ง Node.js และ npm (Node manager package) พร้อมการใช้งานเบื้องต้นสำหรับเล่มนี้ ผมแต่งขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบหนังสือจาวาสคริปต์ (JavaScript) มาตรฐานตัวใหม่ ECMAScript 2015 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ES6”หรือ “ES6 Harmony” ที่ผมแต่งขึ้นมานั้นเอง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน