หนังสือเสียง

   ดั่งมีงานรื่นเริง

ดั่งมีงานรื่นเริง

สือเสียงตามอัธยาศัยดั่งมีงานรื่นเริงหมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

 

ตอนที่ 1 เรื่องที่ 1 คำภาวนาของเด็กชาย

ตอนที่ 2 เรื่องที่ 2 คืนที่เศร้าโศก

ตอนที่ 3 เรื่องที่ 3 โลกมหัศจรรย์

ตอนที่ 4 เรื่องที่ 4 ฝันเหงา

ตอนที่ 5 เรื่องที่ 5 เรื่องนี้เศร้าจัง

ตอนที่ 6 เรื่องที่ 6 ดั่งมีงานเริงรื่น

ตอนที่ 7 เรื่องที่ 7 ดึกนี้

ตอนที่ 8 เรื่องที่ 8 ยามเช้า

ตอนที่ 9 เรื่องที่ 9 หนูมะลิ

ตอนที่ 10 เรื่องที่ 10 แพ้

ตอนที่ 11 เรื่องที่ 11 ลด

ตอนที่ 12 เรื่องที่ 12 ภาพริมน้ำ

ตอนที่ 13 เรื่องที่ 13 สงสารหลวงตา

ตอนที่ 14 เรื่องที่ 14 จำกูได้ไหม

ตอนที่ 15 เรื่องที่ 15 คุณยายท้ายซอย

ตอนที่ 16 เรื่องที่ 16 คุณตาใส่บาตร

ตอนที่ 17 เรื่องที่ 17 เพื่อนในซอย

ตอนที่ 18 เรื่องที่ 18 ระทึก

ตอนที่ 19 เรื่องที่ 19 ปีนเขา

ตอนที่ 20 เรื่องที่ 20 เต็มๆ แล้ว

ตอนที่ 21 เรื่องที่ 21 สวรรค์ชั้น 9

ตอนที่ 22 เรื่องที่ 22 แกงหยวก

ตอนที่ 23 เรื่องที่ 23 เป็นผมดีกว่า

ตอนที่ 24 เรื่องที่ 24 สาวกระโปรงสั้น (จบ)

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน