การศึกษา

ตัวอย่างเตรียมสอบ อบต 2556  นักวิชาการงานการคลัง 3

ตัวอย่างเตรียมสอบ อบต 2556 นักวิชาการงานการคลัง 3

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ขึ้นโดยได้จัดทำขึ้นสองชนิด ประกอบด้วยหนังสืออีบุคส์ และหนังสือในรูปของไฟล์ PDF ซึ่งทำให้สามารถบรรจุเนื้อหาได้มาก ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่างที่สุดและจำหน่ายในราคาร้อยกว่าบาทกับเนื้อหาเกือบหนึ่งพันหน้า ซึ่งจะถูกกว่าการจัดทำโดยการพิมพ์เป็นเล่มหลายเท่า จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์กับผู้เตรียมสอบอย่างคุ้มค่าที่สุด
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน