การศึกษา

ตัวอย่างเตรียมสอบ  อบต 2556 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1

ตัวอย่างเตรียมสอบ อบต 2556 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ขึ้นโดยได้จัดทำขึ้นสองชนิด ประกอบด้วยหนังสืออีบุคส์ และหนังสือในรูปของไฟล์ PDF ซึ่งทำให้สามารถบรรจุเนื้อหาได้มาก ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่างที่สุดและจำหน่ายในราคาร้อยกว่าบาทกับเนื้อหาเกือบหนึ่งพันหน้า ซึ่งจะถูกกว่าการจัดทำโดยการพิมพ์เป็นเล่มหลายเท่า จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์กับผู้เตรียมสอบอย่างคุ้มค่าที่สุด
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน