การศึกษา

ข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบบริหารสถานศึกษา

ข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบบริหารสถานศึกษา

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน