การศึกษา

ข้อสอบครู และกฎหมายสำครูและผู้บริหาร

ข้อสอบครู และกฎหมายสำครูและผู้บริหาร

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ครูอัตราจ้าง ผูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน