คณะเศรษฐศาสตร์

ยูโรความเหมือนที่แตกต่าง

ยูโรความเหมือนที่แตกต่าง

โดยทฤษฎี ค่าเงินสกุลใดสกุลหนึ่งควรจะสะท้อนพื้นฐานความแข็งแกร่งเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การรวมเป็นสกุลเงินยูโรส่งผลให้ค่าเงินยูโรอาจไม่สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ในบทความนี้ พยายามจะสะท้อนความเหลื่อมล้ำระหว่างค่าเงินยูโรและสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกยูโรโซน โดยอาศัยวิธีการเปรียบเทียบดัชนีค่าเงิน (NEER) และดัชนีค่าเงินที่แท้จริง (REER) ระหว่างประเทศสมาชิกยูโรโซน...
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน