อาหารและเครื่องดื่ม

ไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ

ไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
เราจะมาไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ เรื่องที่ท่านอยากรู้เพราะความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกผลิต เลือกซื้อ และเลือกบริโภคอาหารให้พอเพียงและเหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการพลังงาน โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และสารอื่นๆ ที่มีผลต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพของผู่้บริโภคในวัยต่างๆ ของมนุษย์
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน