การศึกษา

ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง

ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง

ซึ่งเป็นประสบการณ์ของครูชาวอเมริกันสองคน ที่มีวิธีการสร้างการเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง และเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ “ครู” ที่มีหัวใจ “เพื่อศิษย์” ด้วยหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงมีตัวอย่างวิธีการจัดการเรียนการสอน “แนวใหม่” ที่ชัดเจนแล้วเท่านั้น ท่านยังได้ชี้ และเน้นย้ำ ประเด็นสำคัญถึงแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบการเรียนรู้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ครูเข้าใจได้แจ่มชัดมากขึ้น
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน