วรรณกรรม นวนิยาย

ความสุขปีใหม่ เข้าใจ

ความสุขปีใหม่ เข้าใจ"คุกที่มองไม่เห็น"

มนุษย์เมื่อเข้าถึงความจริงจะประสบอิสรภาพ เกิดความสุขอย่างล้ำลึก เกิดความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพธรรมชาติทั้งหมด อันเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน