กฎหมาย

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2558)

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2558)

ผู้แต่ง: วุฒิสภา
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน