กฎหมาย

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2558)

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2558)

ผู้แต่ง: วุฒิสภา
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำ “สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบันทึกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยในรปูแบบสารานุกรม
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน