กวีนิพนธ์

คราคิดถึง

คราคิดถึง

คราคิดถึงจึงเพียรเขียนความคิด กลั่นจากจิตผิด-ถูกผูกเหตุผล วินาทีที่จิตคิดกังวล ในยามจินต์ดิ้นรน...วนบันทึก
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน