กฎหมาย

การจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้แต่ง: ทีมงาน eBooks
สำนักกำกับดูแลธุรกิจ ได้จัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ได้รู้จักการบัญชีมากขึ้นและตระหนักถึงประโยชน์ของรายงานทางการเงินและสามารถนำรายงานทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลสำนักกำกับดูแลธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเผยแพร่เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป -สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน