เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบบันทึกกิจกรรมประกอบ สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

แบบบันทึกกิจกรรมประกอบ สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สอนการเขียนโปรแกรม ด้วย Scratch 2.0 นอกจากเอกสารแล้วสามารถดาวน์โหลดสื่อเสริม (ตัวช่วยเหลือเพิ่มเติมในโปรแกรม Scratch)
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน