ศาสนาและปรัชญา

สามีไม่ดี แก้ที่ภรรยา ภรรยาไม่ดี แก้ที่สามี [หลวงพ่อจรัญ]

สามีไม่ดี แก้ที่ภรรยา ภรรยาไม่ดี แก้ที่สามี [หลวงพ่อจรัญ]

ประเด็นธรรมบางส่วน เช่น -ครอบครัวไม่สุขเป็นเพราะเหตุใด ? -สามีไม่ดีแก้ที่ภรรยา ภรรยาไม่ดีแก้ที่สามี -ภรรยาที่ดี สามีที่ดี เป็นอย่างไร -สามีภรรยาช่วยกันเจริญกรรมฐาน มีแต่รุ่งเรือง -สร้างกุศล ต้องทำทั้งสามีและภรรยา -ภรรยาต้องเชี่ยวชาญเคหศาสตร์ -สามีเป็นของเขา ภรรยามีชู้ เพราะเหตุใด? -สามีไปติดผู้หญิง สวดมนต์ทำกรรมฐาน แก้กรรมได้ -ภรรยามีชู้ ต้องแก้ด้วยกรรมฐาน -แผ่เมตตา ให้ภรรยาเลิกด่าสามี -ทำกรรมฐานช่วยภรรยาจากนรกได้ -วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น-อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม-ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน -บทสวดมนต์
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน