การศึกษา

MATLAB : First-course in matrix laboratory

MATLAB : First-course in matrix laboratory

MATLAB workshop สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ใช้คู่กับวิดีโอสอนยี่สิบตอน เริ่มต้นตอนแรก เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยให้นักศึกษา นักวิจัยด้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ปราถนา ในรูปแบบตัวเลข กราฟสองและสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรือจะสร้างเป็นโปรแกรมเฉพาะตัวก็ได้ เริ่มต้นได้ที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน