กฎหมาย

ตัวอย่าง เป็นหนี้ไม่ต้องใช้ ถ้าไม่ใช่เราสร้างเอง

ตัวอย่าง เป็นหนี้ไม่ต้องใช้ ถ้าไม่ใช่เราสร้างเอง

ผู้แต่ง: เกษตรศิริ
หนี้ที่พ่อแม่ฯลฯ ทิ้งไว้ให้ เราเป็นทายาทต้องใช้แทนท่านแต่การต้องขายบ้าน ขายรถ ขายที่มาใช้หนี้แทนก็ไม่ใช่การใช้หนี้ที่ถูกต้องหยุดให้เจ้าหนี้ เอาเปรียบเราได้แล้วครับมาเรียนรู้การใช้หนี้สิน ที่พ่อแม่ฯลฯ ทิ้งไว้อย่างถูกต้องดีกว่า
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน