กวีนิพนธ์

นิราศเสียมเรียบ

นิราศเสียมเรียบ

เดินทางจากสุราษฎร์ธานี ถึงจังหวัดสระแก้ว ข้ามฝั่งกัมพูชา ผ่านศรีโสภณสู่เสียมเรียบ สัมผัสเมือง วัดวาอาราม โตนเลสาบ ปราสาทบายน อังกอร์วัด
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน