การท่องเที่ยว

ภาคเหนือ Otop Village 2009

ภาคเหนือ Otop Village 2009

สืบเนื่องจากความสำเร็จในการคัดเลือกหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากทั่วประเทศมาเข้าประกวดเป็นOTOP Village Champion โดย คัดเลือกหมู่บ้านที่ผลิตสินค่า OTOP ที่มีศักยภาพให้เหลือ 80 หมู่ บ้านทั้ง 4ภาคของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่หมู่บ้าน และ ยังช่วยให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยอีกด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน