เทคโนโลยีสารสนเทศ

One Account All Off Google หนังบัญชี ฟรีทุกบริการ

One Account All Off Google หนังบัญชี ฟรีทุกบริการ

การใช้บริการต่างๆ ของGoogle (ฟรี), ได้แก่ Google Apps ได้แก่ Gmail, Google Plus ชุมชนโซเซียล, YouTube สร้างรายได้กับคลิปวีดีโอ, Google drive งานด้านเอกสาร, Google site สร้างเว็บไซต์ มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, Google calendar ปฏิทินเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน