การท่องเที่ยว

ภาคกลาง Otop Village 2009

ภาคกลาง Otop Village 2009

สืบเนื่องจากความสำเร็จในการคัดเลือกหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศมาเข้าประกวดเป็น OTOP Village Championโดย คัดเลือกหมู่บ้านที่ผลิตสินค่า OTOP ที่ มี ศักยภาพให้เหลือ 80 หมู่บ้านทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาและเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่หมู่บ้าน และ ยังช่วยให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน