ศาสนาและปรัชญา

พระอานนท์ พุทธอนุชา [วศินอินทสระ]

พระอานนท์ พุทธอนุชา [วศินอินทสระ]

ธรรมนิยายอิงชีวประวัติในพุทธกาล วรรณกรรมทางศาสนาที่ได้รับการยกย่องจาก Encyclopedia of World Literature in 20th Century ว่าเป็นวรรณกรรมที่น่าอ่าน สามารถนำมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันได้พระอานนท์ ผู้เป็นเลิศถึงห้าประการผู้เป็นพระอุปัฏฐากอันเป็นเลิศได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า ไม่มีพระพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะดีเกินกว่าพระอานนท์เลยด้วยความเป็นเลิศทางการทรงจำพระธรรม เราจึงได้รับมรดกธรรม เป็นพระไตรปิฏกซึ่งพระอานนท์สามารถทรงจำมาได้แปดหมื่นกว่าพระธรรมขันธ์
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน