สุขภาพและความงาม

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการแต่งผม-เสริมสวยสะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการแต่งผม-เสริมสวยสะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการ

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
สถานบริการ แต่งผม-เสริมสวย ได้ถูกจัดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัฐฐัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ต้องมีการควบคุม ดูแล และเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสุขอนามัยของทั้งผู้มาใช้บริการและผู้ให้บริการ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน