วรรณกรรม นวนิยาย

โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

การเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายต้องทำการศึกษาเส้นทางให้เข้าใจ รวมทั้งจัดเตรียมเสบียงและสัมภาระที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางให้เรียบร้อยเสียก่อนการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ที่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจทั้งหลักการและวิธีการทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน