หนังสือเสียง

ฤดูร้อน...มีดอกไม้บาน

ฤดูร้อน...มีดอกไม้บาน

หนังสือเสียงตามอัธยาศัย ฤดูร้อน...มีดอกไม้บานหมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ตอนที่ 1 ข้างหน้าต่าง

ตอนที่ 2 ข้างแท้งค์

ตอนที่ 3 คำสั่งครูดวงตา

ตอนที่ 4 เรื่องเศร้าขึ้นไปอีก

ตอนที่ 5 โลกภายใน

ตอนที่ 6 ฝันร้าย

ตอนที่ 7 ประจักษ์

ตอนที่ 8 เผชิญ

ตอนที่ 9 ประจัน

ตอนที่ 10 ฝันใหม่

ตอนที่ 11 ฝันซ้ำ

ตอนที่ 12 ทางใหม่

ตอนที่ 13 กลิ่นฟางเส้นสุดท้าย

ตอนที่ 14 แผนใหม่

ตอนที่ 15 บททดสอบ

ตอนที่ 16 ดาวเหงา

ตอนที่ 17 ปรากฏการณ์ใหม่

ตอนที่ 18 ร้อยฝัน

ตอนที่ 19 ก้าวใหม่

ตอนที่ 20 ความไม่ลับ

ตอนที่ 21 อ้างว้าง

ตอนที่ 22 จดหมายกับเรียงความ

ตอนที่ 23 เรื่องแปลกๆ

ตอนที่ 24 เรื่องไม่น่าเชื่อ

ตอนที่ 25 ทางที่ไม่ได้เลือก

ตอนที่ 26 เรื่องที่เป็นปริศนา

ตอนที่ 27 ทำได้

ตอนที่ 28 เพลงทิพย์

ตอนที่ 29 ไหวครืน

ตอนที่ 30 วันใหม่ๆ

ตอนที่ 31 คนใหม่ๆ

ตอนที่ 32 สวรรค์เศร้า

ตอนที่ 33 เหตุเริ่มต้น

ตอนที่ 34 เหตุต่อเนื่อง

ตอนที่ 35 ประจักษ์

ตอนที่ 36 ค้นหา

ตอนที่ 37 ค้นพบ

ตอนที่ 38 หนึ่งเดียว

ตอนที่ 39 ผู้อยู่ยาก

ตอนที่ 40 ผู้ยากอยู่

ตอนที่ 41 กระจกเงา

ตอนที่ 42 ข่าวหน้าหนึ่ง

ตอนที่ 43 ความแปลกใหม่

ตอนที่ 44 อิสระ

ตอนที่ 45 เตรียมการ

ตอนที่ 46 น้ำเชี่ยว

ตอนที่ 47 ทดสอบ

ตอนที่ 48 สู่จริง

ตอนที่ 49 เส้นชัย

ตอนที่ 50 ด้วยรักและเข้าใจ

ตอนที่ 51 อวสาน

ตอนที่ 52 คำตาม

 

 

 

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน