การศึกษา

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากร การอ่านจับใจความ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน