การศึกษา

คู่มือเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น

คู่มือเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น

ทุกวันนี้พ่อแม่มีเวลาให้ลูกน้อยลง การพูดคุยกับลูก รวมถึงกิจกรรมที่ทำด้วยกันก็น้อยลงไปด้วยหากพ่อแม่รู้วิธีคุยกั บลูกก็จะช่วยให้ครอบครัวมีเวลาที่อบอุ่นและมี คุณภาพมากขึ้นการใช้สื่อชุดนี้ให้มี พลังและเกิดประโยชน์เต็มที่เพื่อการเรี ยนรู้ของพ่อแม่จำเป็นต้องมีกลุ่มของพ่อแม่ที่มี ใจพร้อมที่จะเรียนรู้แต่เชื่อว่ด้วยความรักที่มีต่อลูกถึงจุดหนึ่งพ่อแม่ทุกคนต่างพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของลูกขอเพียงมีผู้ดำเนินการที่ด
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน