การศึกษา

คู่มือเข้มแข็งทางใจชุด 1

คู่มือเข้มแข็งทางใจชุด 1

ความเข้มแข็งในจิตใจ นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มี ความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มี ทางที่จะผ่านอุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และ มีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน