การศึกษา

คู่มือเข้มแข็งทางใจชุด 2

คู่มือเข้มแข็งทางใจชุด 2

ความเข้มแข็งในจิตใจ นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไป ถ้ามี ชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มี ความเข้มแข็ง ไม่มี ความรู้ ไม่มี ทางที่จะผ่านอุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้ มแข็งในกายในใจก็ สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน