การศึกษา

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา(ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 50)

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา(ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 50)

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการจำนวน 22 ชุด พร้อมเฉลยกว่า 2,000 ข้อ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน