การศึกษา

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน