การศึกษา

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน