เทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Wordpressเวอร์ชั่น3.9 สไตล์ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น Blogger

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Wordpressเวอร์ชั่น3.9 สไตล์ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น Blogger

ผู้แต่ง: ภาสกรผุยพงษ
เรียนรู้การมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแบบง่ายๆกับเว็บแแบบกึ่งสำเร็จรูปโดย wordpress เผย 3 ขั้นตอนให้เห็นตั้งแต่ติดตั้ง จนใช้งานเป็น ก่อนจะต่อนยอดสู่การสร้างตำนานด้วยตัวเราเองกับอีบุ๊ก ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น Blogger Everyone is born to be Blogger เร็วๆนี้ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน