สุขภาพและความงาม

คู่มือการดำเนินงาน สาธารณภัย

คู่มือการดำเนินงาน สาธารณภัย

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
แต่ละปีประเทศไทยต้องประสบปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัย ตามความรุนแรงของสภาพปัญหา ที่มีความแตกต่างกันตามประเภขของสาธารณภัย อนึ่ง ผลกระทบที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หกามีจากจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน