พยากรณ์และโหราศาสตร์

ษัฑพละ กำลังของดวงดาว

ษัฑพละ กำลังของดวงดาว

ในโหราศาตร์แบบคงที่หรือระบบนิรายนะ ถือการวินิจฉัยดวงชาตาในภาคพยากรณ์นั้น การประเมินคุณภาพของดาวเคราะห์ ว่าดีหรือร้าย ให้คุณหรือโทษต่อดวงชาตานั้นเป็นหัวใจหลักในการพยากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดผลกำลังของดาวเคราะห์จะต้อง มีหลักทฤษฎีมารองรับและเป็นที่เชื่อถือได้ และหากการประเมินกำลังผิด การพยากรณ์ก็จะผิดตามไปด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน