จิตวิทยาทั่วไป

อยากเปลี่ยนกันไหม?

อยากเปลี่ยนกันไหม?

สิ่งที่จะทำให้เราพร้อมรับโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คือ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรมแม้เพียงนิด อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญของคุณก็ได้...
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน