จิตวิทยาทั่วไป

เขียนเยียวยาชีวิต

เขียนเยียวยาชีวิต

การเขียนเป็นมากกว่าการสื่อสารและการระบายการเขียนยังเป็นการบำบัดเยียวยา การรู้จักตนเองและการใคร่ครวญทำความเข้าใจชีวิตหนังสือเล่มนี้มิเพียงบอกเล่าว่า การเขียนเยียวยาและพัฒนาชีวิตได้อย่างไร หากแต่ให้ผู้อ่านพิสูจน์ด้วยสองมือของตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน