จิตวิทยาทั่วไป

แค่ 3 ประโยค ก็ เปลี่ยนโลกได้แล้ว

แค่ 3 ประโยค ก็ เปลี่ยนโลกได้แล้ว

ผู้แต่ง: เกษตรศิริ
คำพูดเปลี่ยนโลกได้ การเลือกพูดดีๆทำให้โลกนี้สวยงาม และน่าอยู่กับทุกคนในสังคม
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน