เทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้าง Query สืบค้นข้อมูลด้วย SQL Server 2008 (ตัวอย่าง)

สร้าง Query สืบค้นข้อมูลด้วย SQL Server 2008 (ตัวอย่าง)

หนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนด้านการพัฒนาระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบด้วยพื้นฐานการเขียนคำสั่งสืบค้นข้อมูลด้วยภาษา SQL โดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เป็นเครื่องมือหลักในการใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล เขียนคำสั่ง และแสดงผล โดยมีการวางแผนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นหากนักพัฒนาระบบสามารถนำเอาแนวคิดและหลักการการเขียนคำสั่ง เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือเว็บไซต์ ก็จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการการทำงานของโปรแกรม ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ และมีความถูกต้อง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน