กวีนิพนธ์

จุดแข็งไทยในอาเซี่ยน

จุดแข็งไทยในอาเซี่ยน

แหล่งท่องเทียว อันเป็นจุดแข็งของไทยในกลุ่มอาเซี่ยน นำมาเสนอเป็นบทกวีส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากภาคเหนือ อีสาน ใต้ เมืองหลวงปัจจุบัน และอยุธยา ให้เห็นว่าการเข้าสู่เออีซี เราก็มีจุดแข็งไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นใด
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน