กวีนิพนธ์

เรื่องราวในช่องว่าง

เรื่องราวในช่องว่าง

ช่องว่าง คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในทุกที่หน บางครั้งช่องว่างก็นำพาเอาความหมองหม่นมาให้ แต่บางคราวช่องว่างก็กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หัวใจเติบโต แม้จะถูกเรียกว่าช่องว่าง แต่ภายในช่องว่างนั้น ก็มีเรื่องราวต่างๆ มากมาย แคนโต้เองก็เป็นเช่นนั้น ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนบรรทัดทั้งสาม... ฉันทลักษณ์อันบางเบา จึงเหลือช่องว่างมากมายเพื่อเติมเรื่องและราวมากมายให้เต็ม
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน