การศึกษา

ทดลองอ่านไอ้หยา ภาษาจีน

ทดลองอ่านไอ้หยา ภาษาจีน

ผู้แต่ง: ที บุ๊คสมิธ
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลากว่า 2 ปี ของผู้เขียนซึ่งได้สัมผัสถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ต่างๆ ของคนจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่มีชื่อเสียงที่น่าสนใจต่างๆ และมีโอกาสได้สัมผัสรสชาติการเอาตัวรอดในภาวะที่ความจำกัดทางด้านภาษา ดังนั้นจึงเล็งเห็นปัญหาต่างๆ ที่อาจมีขึ้นในการเดินทาง และได้ถ่ายทอดผ่านทางการเล่าประสบการณ์ในการเดินทาง อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังมีบทสนทนาและคำศัพท์ที่มีความจำเป็นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนแบบ Step by Step โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเดินทางคนเดียว เพียงมีหนังสือเล่มนี้ไปด้วย รับรองอุ่นใจ รับประกันได้ว่าอย่างน้อยก็ไม่อดตายแน่ๆ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน