วรรณกรรม นวนิยาย

ใบหน้ามรณะ

ใบหน้ามรณะ

ในกานเสพงานไปด้วยบรรยากากาศของคำว่า ความตาย ซืงส่งผลต่อเรื่องบ้างลากจูงเราเข้าไปในสถานาการณ์ล่อแหลมร่วมกับตัวละครบ้างสร้างภาพหลอนแห่งความตายขึ้นมาเขย่าขวัญเรา
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน