การศึกษา

รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา

รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราช
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน